KarriereKick
Annonce

Fokus

Forberedelse til jobsøgning

Før du går i gang med den egentlige jobsøgning er der en række forudsætninger og praktiske forhold, som bør være på plads, hvis din jobsøgning skal forløbe optimalt.

Indledningsvis skal du gøre dig klart, at du i den kommende periode er din egen arbejdsgiver. Produktet, du skal ud for at sælge, er dine egne kvalifikationer og kompetencer kombineret med din personlighed.
Beslut dig for at være aktiv, og tag ansvaret for din egen situation. Sæt dig ikke ned og vent på, at ønskestillingen bliver annonceret i avisen, for så kan du komme til at vente meget længe. Indstil dig på, at du selv skal være opsøgende og skabende, og at det kræver en stor indsats.
Tænk i muligheder frem for begrænsninger. Vær optimistisk og tænk positivt – betragt situationen som en mulighed for at få et endnu bedre job end det, du havde.

Jobsøgning er en tidskrævende proces – derfor: Afsæt den nødvendige tid til din jobsøgning. Brug tiden med omtanke, og beslut dig for at overholde en god arbejdsdisciplin.

Indstil dig på, at din jobsøgning kræver:

  • Vilje
  • Konsekvens
  • Tålmodighed
  • En målrettet indsats

Praktiske forhold

  • Indret dig ”et kontor” – et sted hvor du kan arbejde uforstyrret.
  • Sæt din hverdag i struktur. Afsæt hver dag et fast tidsrum til din jobsøgning.
  • Planlæg din arbejdsdag. Brug din egen kalender eller benyt skemaet ”Daglig plan for jobsøgning”.
  • Sørg for, at dine nærmeste forstår din situation.

Næste skridt
Fid jobbet på det usynlige jobmarked

Karrierekick

Skrevet af Karrierekick

KarriereKick er Danmarks førende webportal inden for uddannelse og karriere med særligt fokus på unge af anden etnisk baggrund end dansk

Se alle indlæg af Karrierekick →