KarriereKick
Annonce

Fokus

17 praktiske råd om CV

Inden du kaster dig ud i kontakten med arbejdsmarkedet, skal du lige have styr på din fortid, der uvægerligt vil være en del af din adgangsbillet til dit fremtidige job.

Opremsningen af dine personlige oplysninger (køn, alder, om du er gift og, om du har børn, din adresse og hvilket telefonnummer, du kan kontaktes på), efterfølges af en oversigt over, hvor du tidligere har arbejdet, en opremsning af dine faglige færdigheder og en oversigt over din skolegang, der alt sammen sættes skematisk op i det, der på latin hedder et Curriculum Vitae og som i daglig tale kaldes et CV.

 1. CV er en personlig levnedsbeskrivelse, der bør give et overordnet indtryk af dine kvalifikationer og af din person.
 2. Brug et sprog og en opstilling, som passer til dig som type.
 3. Læseren af dit CV har ikke noget forhåndskendskab til din person.
 4. Læseren er en udenforstående med andre forudsætninger, og vil derfor ubevidst tolke ud fra egne erfaringer.
 5. Husk, at titler er relative, og at det derfor er vigtigt, at du beskriver dine arbejdsopgaver kort og præcist – men fyldestgørende.
 6. En beskrivelse af dine arbejdsopgaver er en god dokumentation af dine kompetencer.
 7. Understreg dine kompetencer ved at beskrive din indsats i de enkelte job.
 8. Fremhæv de relevante kompetencer i forhold til dit fremtidige jobmål.
 9. Beskriv eventuelt virksomheden og branchen.
 10. Ved ”huller” i form af korte ansættelser mm. skrives en kort begrundelse.
 11. Hvis du er fritstillet i forbindelse med nedskæringer/omstruktureringer, skriver du dette. Det betyder jo bl.a., at du kan begynde med kort varsel.
 12. Dit CV må gerne fylde flere sider, så længe indholdet er relevant og overskueligt.
 13. Brug tid på grafik og opstilling. Det giver et godt helhedsindtryk.
 14. Anfør, at dine referencer kan kontaktes efter forudgående aftale med dig.
 15. Hvis du benytter referencer, er det vigtigt at kontakte disse mennesker, når du har fået job.
 16. Vær altid ærlig når du skriver dit CV.
 17. Få familie eller venner til at læse korrektur på dit CV.

Videre forløb:

Find job på det usynlige jobmarked

Karrierekick

Skrevet af Karrierekick

KarriereKick er Danmarks førende webportal inden for uddannelse og karriere med særligt fokus på unge af anden etnisk baggrund end dansk

Se alle indlæg af Karrierekick →