KarriereKick
Annonce

Arbejdsmiljø

Krisen har gjort det mere usikkert at åbne munden med kritik på jobbet. En ny undersøgelse viser, at 40 procent oplever, at det har negative konsekvenser at være åbenmundet med sine holdninger. Foto: Colourbox

Mange tier med kritik af jobbet

Næsten hver anden oplever, at det får negative konsekvenser, hvis de lufter kritik af deres arbejdsplads på jobbet.

En samtale med chefen, et ry som en illoyal kollega eller simpelthen et forbud mod at ytre sig. Det er de konsekvenser, som 40 procent af danskerne oplever, hvis de lufter kritik af deres arbejdsplads.

En ny undersøgelse blandt FTFs 450.000 medlemmer viser, at det er forbundet med frygt at sige sin mening, og at krisen har gjort det værre.

Kun hver femte oplever positive konsekvenser, hvis de åbent gør opmærksom på uholdbare arbejdsforhold.

Af dem, der oplever negative konsekvenser, føler 19 procent, at deres arbejdsforhold er blevet påvirket negativt, men lige så mange er enten blevet fyret eller har fået forbud mod at udtale sig.

Det får forbundets formand Bente Sorgenfrei til at kræve bedre beskyttelse mod fyringer og usaglige sanktioner.

– Når medarbejderne er forholdsvist ringe beskyttet mod usaglige ansættelsesretlige sanktioner, kan vi jo se, at de afstår fra at åbne munden og give deres besyv med om forholdene på arbejdspladsen, siger Bente Sorgenfrey til FTF.

Ifølge undersøgelsens analyse er det krisen, der bærer ansvaret for, at medarbejderne er bange for at åbne munden.

Hver femte af de adspurgte svarer, at de er blevet mere bange for at udtale sig på grund af den høje ledighed.

Men der er ingen grund til, at medarbejderne skulle holde deres holdninger tilbage. Tværtimod.

– I en krisetid med fyringer skal færre medarbejdere udføre det samme, og kvaliteten af opgaverne risikerer at blive svækket. Her er det særlig vigtigt, at medarbejderne deltager i den offentlige debat om forholdene på deres arbejdspladser med den særlige viden, de har. Det er med til at sikre, at kvaliteten er høj for brugere, borgere og kunder, lyder det fra Bente Sorgenfrey.

Hun finder der alarmerende, at krisen i så høj grad lægger låg på de ansattes lyst til at ytre sig.

Se mere om undersøgelsen her

I samarbejde med Newspaq af Jonas Sloth Bach

22. jun, 2012

Tagged

Karrierekick

Skrevet af Karrierekick

KarriereKick er Danmarks førende webportal inden for uddannelse og karriere med særligt fokus på unge af anden etnisk baggrund end dansk

Se alle indlæg af Karrierekick →